Nood aan een circulaire boost voor je start-up?

Stel je dan kandidaat voor the Circular kickstart! Een unieke kans om je start-up een duurzame en circulaire boost te geven. Tijdens een traject van 5 maanden krijg je toegang tot expertise en begeleiding om jouw businessmodel af te stemmen op de toekomst en markt van morgen.

  • Begeleiding en ondersteuning op vlak van circulair starten.
  • Toegang tot een community van startende en groeiende circulaire ondernemingen.
  • Exclusieve toegang tot een uniek acceleratorprogramma rond circulair starten.
Start met een perspectief!

Get started Today

Heb je zin om je kans te grijpen? Wil jij één van de 30 starters zijn die deelneemt aan dit traject? Neem dan 10 minuten tijd om je kandidaat te stellen. Inschrijven kan tot en met 11 januari. Wat gebeurt er dan? Er gebeurt een eerste screening om te zien of je aan de 2 belangrijkste voorwaarden voldoet: je bent een starter EN je bent gemotiveerd om een duurzame en circulaire business in de wereld te zetten. Enkel dan kom je in aanmerking voor de volgende ronde. Na deze eerste screening nodigen we de geselecteerde kandidaat-deelnemers uit om hun idee kort en krachtig te komen pitchen voor een jury. Zet alvast 25 en 28 januari in je agenda! Daaruit selecteren we de 30 meest beloftevolle circulaire starters, die beginnen met een intensief traject van 5 maanden.

inschrijvings-periode 1 Okt 2021Launch3 Ed.
2 11 JanDeadlineInschrijving
3 25/28 JanPitch day
30Deelnemers 4 8 FebBekendmaking
Starttraject 5 15 FebKick-Off
Jun 2022 Slotevent kickstart

Start circulair, niet lineair!

De huidige lineaire business modellen hebben geen toekomst meer. We hebben nood aan een nieuw economisch systeem dat zorgt voor eindeloze groei binnen de grenzen van ons ecosysteem. Bedrijven die succesvol willen zijn en blijven in de 21ste eeuw ontwerpen voor eindeloos hergebruik en creëren loops die dit hergebruik mogelijk maken. Zij moeten ervoor zorgen dat zij kunnen blijven groeien ondanks het steeds schaarser worden van grondstoffen. Succesvol starten vandaag is proactief inspelen op de trends zoals klimaatverandering, grondstoffentekorten, snel veranderende regelgeving en consumenten die meer én meer duurzaam & circulair willen aankopen.

De Circulaire Kickstart is het eerste programma van The Circular Hub. Onze ambitie is groot: The Circular Hub wil de ondernemerswereld helpen om snel en succesvol om te schakelen naar duurzame & circulaire business modellen. Waarom een focus op starters? Omdat we ervan overtuigd zijn dat starters de motor zijn van de circulaire transitie. Het einddoel van de Circular Kickstart is dat elke starter duurzaam & circulair onderneemt.

Wat maakt ons uniek?

Als starter heb je eerst en vooral ondernemersskills nodig, maar als duurzame & circulaire starter heb je ook nood aan kennis, inzicht en ervaring met duurzame & circulaire business- en verdienmodellen . Hoe ziet je duurzame & circulaire businessmodel eruit? Waar vind je partners om de keten te sluiten? Hoe kan je duurzaamheid & circulariteit integreren in je waardeketen en supplychain?

The Circular Kickstart is het eerste acceleratortraject in Vlaanderen met een unieke focus op duurzaam & circulair ondernemen.

10 x value

10xje economische waarde

Door je producten niet één keer maar meerdere keren te verkopen doorheen verschillende levenscycli. Of door het aanbieden van unieke service proposities die de levensduur van je producten verdubbelen? Of door waardevolle materialen niet te recycleren maar te hergebruiken.

10xje ecologische waarde

Door het succes van je nieuwe bedrijf los te koppelen van de grondstoffencrisis want in een circulaire economie gaan grondstoffen niet verloren maar worden ze eindeloos meegenomen in een loop van (her)gebruik. Stel je voor dat jij eigenaar blijft van je grondstoffen en je ze eindeloos kan hergebruiken? Hoe zou dat je concurrentiepositie beïnvloeden in een globale markt van schaarse grondstoffen?

10xje sociale waarde

Want jij zal de lokale economie boosten! Het creëren van circulaire loops voor onderhoud, herstel, hergebruik en recyclage is een hefboom voor de lokale economie en zal zorgen voor jobs, jobs, jobs...!

In samenwerking met