Waarom circulair ondernemen als starter?

Delen is in. Dan hebben we het niet alleen over het delen van foto’s op Facebook. Meer en meer is er ook sprake van een deeleconomie, waarin we ons met een deelfiets verplaatsen naar cohousing of coworking plekken. En ons interieur? Steeds vaker gaan we voor hergebruik, door tweedehandsspulletjes te kopen. Deze evolutie past binnen het plaatje van de circulaire economie. Maar wat is dat nu eigenlijk, de circulaire economie? Waarom wordt dit de economie van de toekomst genoemd? En waarom zou je als starter circulair willen ondernemen? Mieke Pieters en Dimitri Strybos van The Circular Hub, die met hun project The Circular Kickstart vanaf november 10 starters begeleiden om een circulair businessmodel te ontwikkelen, geven tekst en uitleg. 

Van lineair naar circulair

In tegenstelling tot een lineaire economie, waarbij een product na gebruik in de vuilnisbak belandt, is het doel van de circulaire economie om geen afval meer te produceren, door de grondstoffen oneindig te gaan hergebruiken.

Mieke Pieters: “Het concept van de circulaire economie biedt een antwoord op veel uitdagingen waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden: de groeiende afval-en plasticberg, de toenemende schaarste aan bepaalde grondstoffen en natuurlijk de klimaatopwarming. De klimaatopwarming wordt vaak gelinkt aan onze energieconsumptie, maar studies tonen aan dat 60% van onze CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door de ontginning, het transport en de productie van grondstoffen en goederen. In een circulaire economie, waar gebruikte producten en materialen opnieuw als grondstof worden gebruikt, elimineer je niet alleen afval, maar spaar je ook heel wat kosten en energie uit. Bovendien past het concept van de circulaire economie perfect binnen de huidige deeleconomie. Meer en meer wordt gefocust op gebruik in plaats van op bezit.”

Start to…

Er zijn verschillende redenen waarom het eerste project van The Circular Hub zich specifiek richt op starters. Dimitri Strybos: “Starters zijn nog heel flexibel en hebben de mogelijkheid om van bij het ontwerp van hun businessidee na te denken over welke circulaire aspecten ze kunnen integreren. De innovatieve ideeën van starters dienen bovendien vaak als inspiratiebron voor grote bedrijven.” Met die vernieuwende manier van denken kunnen starters de motor worden van de transitie naar een circulaire economie. Niemand wil een bedrijf oprichten dat binnen 10 jaar niet meer kan meedraaien door een tekort aan grondstoffen. Daarom is de circulaire economie de economie van de toekomst! 

The Circular Kickstart

Het programma van The Circular Kickstart duurt 8 maanden en bestaat uit 4 pijlers. Dimitri Strybos: “We bieden de deelnemende starters uitgebreide groepssessies aan, waarin we hen niet alleen de nodige skills aanleren, maar ook aan de slag gaan met cases uit de praktijk. Naast individueel advies van heel wat experten, krijgt elke starter ook een mentor toegewezen. Tijdens het programma mogen de deelnemers bovendien gebruik maken van een coworking plek in het Balenmagazijn op de UCO-site in Gent.” Delen is in, nietwaar?

Inschrijven voor The Circular Kickstart kan nog tot en met 9 oktober 

via www.circularkickstart.be

In samenwerking met