Etheclo, dé oplossing voor het transport van uw temperatuurgevoelige producten

Zo’n 12 jaar geleden leerden Marnix Van Bockhaven en Jos Miermans elkaar kennen bij hun toenmalige werkgever Bpost, voor wie ze samen een innovatief project opstartten rond het aan huis leveren van boodschappen. Toen een zestal jaar geleden het Bpost-project werd stopgezet, maakten Marnix en Jos van de gelegenheid gebruik hun eigen BV op te starten rond de e-commerce van temperatuurgevoelige producten. Ze belandden op de naam Etheclo, door “E-commerce” te combineren met de beginletters in “THErmo Controlled LOgistics”. Op dinsdag 7 april vertelde Jos aan The Circular Kickstart over de gezichten achter de start-up Etheclo en over het duurzame en circulaire concept van de Etheclo koelbox. Klik op het logo om naar de Etheclo-site te gaan!  

“Wij zijn geen verkopers van boxen. Wij willen oplossingen aanbieden. Wij bieden een service.”

Dankzij de Etheclobox hebben handelaars in bijvoorbeeld voeding of medicijnen voortaan geen aparte koelwagen meer nodig. In een standaard transportwagen kunnen drank, droge voeding, gekoelde en zelfs diepvriesvoeding probleemloos tezamen vervoerd worden. Wanneer een bedrijf of een particulier een bestelling plaatst, hoeft de koerier voortaan slechts een keer heen-en-weer te rijden. Met zijn koelboxen en monitoringplatform aan de hand van temperatuursensoren biedt Etheclo een unieke en duurzame oplossing voor het transporteren en opvolgen van koudegevoelige producten. Jos: “Iemand die onze boxen gebruikt, kan op zijn beide oren slapen. De bestelling zal op de juiste temperatuur aankomen.”

“Etheclo is een van de weinige, mogelijks zelfs het enige bedrijf dat een temperatuurbehoud van 36 uur kan waarborgen.”

Toen Marnix en Jos de markt optrokken met hun start-up idee, werd al snel duidelijk dat iedereen op zoek was naar een oplossing voor het transport van temperatuurgevoelige producten. Daarom startten ze met het zoeken naar bestaande en goede verpakkingsmethoden voor koudegevoelige producten en schakelden naderhand zelf over op productontwikkeling. Om logistiek een betaalbare oplossing te kunnen aanbieden, moest er gewerkt worden aan een oplossing die een temperatuurbehoud van 36 uur kon garanderen. De uitdaging werd aangegaan en vandaag overschrijden de Ethecloboxen de kaap van 36 uur. Dit betekent dat een handelaar in de loop van de namiddag zijn bestellingen kan klaarmaken, dat deze ’s avonds door de logistieke partner kunnen worden opgehaald, dat de bestellingen ’s nachts over verschillende logistieke depots kunnen verdeeld worden en dat de bestellingen de volgende dag op de door de klant gewenste tijdstippen kunnen worden afgeleverd. De Ethecloboxen overbruggen dus een tijdspanne van kort na de middag op de eerste dag tot 10 uur ’s avonds op de volgende dag.

Een standaard Etheclobox is 42 centimeter hoog, de lagere versie is 33 centimeter hoog. Op dit ogenblik bekijkt Etheclo de mogelijkheden om voor specifieke bedrijfstakken ook aangepaste formaten te produceren. Voor de ene klant moet de box namelijk minder isolerend zijn, maar is een groter volume nodig. De ander wilt geen voeding transporteren, maar vaccins, waarvoor het volume van de box dan weer veel kleiner moet zijn. De boxen zijn een kwart van een europalet groot én zijn stapelbaar. De boxen kunnen gemakkelijk tot zes meter hoog gestapeld worden, afhankelijk van de ruimte in het depot. Jos: “Eigenlijk kan je nog veel hoger gaan, maar de stabiliteit wordt dan problematisch en de boxen zijn dan natuurlijk ook minder gemakkelijk bereikbaar. Aan stevigheid zullen ze echter niet inboeten.” In de Etheclobox wordt bij voorkeur een kartonnen doos geplaatst, waarin de producten worden getransporteerd. Deze binnendoos kan bedrukt worden met het logo of met andere informatie van de handelaar en kan – zonder aan de handvaten door te scheuren – gemakkelijk 12 kilo aan product bevatten. Bij levering mag de klant die kartonnen doos houden en wordt de Etheclobox terug meegenomen. De box kan tot vijf koelplaten bevatten: er zijn er vier nodig voor 36 uur temperatuurgarantie, drie voor 24 uur en twee voor 12 uur. De witte platen zijn bedoeld voor gekoelde producten, de groene zijn bedoeld voor diepgevroren producten. Voor diepvriesproducten kan een temperatuurbehoud van 12 uur gegarandeerd worden. De vulling van de platen is foodproof, dus als ze ooit zouden barsten in een box, is er geen gevaar voor de gezondheid.

Naast het garanderen van een temperatuurbehoud van 36 uur, zijn er nog een aantal andere karakteristieken die de Ethecloboxen uniek maken. Elke box wordt bij de productie individueel genummerd met een standaard GS1-code: het zal dus niet zomaar om een koelbox gaan, maar steeds om een welbepaalde box. Op elke doos staat het Etheclologo, een QR-code, een barcode én een ID-chip die verwerkt zit in het label. Zo kan de handelaar, die de boxen huurt, in de toekomst eenvoudig nagaan welke dozen binnen komen en welke buiten gaan. Bovendien kan elke doos ook voorzien worden van een temperatuursensor, zodanig dat de temperatuur in de doos kan gemeten en opgevolgd worden vanaf het punt van vertrek tot het punt van aankomst. De sensor meet temperaturen tussen -40°C en +80°C. Om de vijf minuten wordt de temperatuur gemeten en opgeslaan. Wanneer de sensor daar de gelegenheid toe heeft, zendt hij deze informatie door naar de Etheclo cloudapplicatie. Dat doorzenden gebeurt via een antenne, die bij de handelaar of in een logistiek depot staat of die eenvoudigweg wordt bewerkstelligd door de smartphone van de koerier. De chauffeur kan namelijk tijdens het transport alle data uit de sensor halen en deze doorsturen naar de cloudapplicatie, om vervolgens een signaal terug te krijgen dat aangeeft of de temperatuur nog steeds in orde is. Etheclo is vandaag ook aan het experimenteren met andere sensoren, die bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en de sterkte van schokken tijdens het transport meten. Het Ethecloconcept, namelijk de box met koeling en met temperatuurmonitoring, is reeds gepatenteerd in België.

“Doorheen die vijf jaar dat we aan het Bpost-project werkten, werden we gebeten door innovatie.”

In het Ethecloconcept zagen Jos en Marnix veel potentieel, maar ze zagen er ook een juiste manier in om hun tijd nuttig te besteden. Dankzij Etheclo en hun ervaring bij Bpost worden ze ook vaak aangesproken door masterstudenten en ondernemingen voor groepswerken, advies en informatie. Jos: “Dat adviseren doen we met veel plezier. Het blaast ook een nieuwe wind door wat wij aan het doen zijn.” Etheclo zet ook hard in op het outsourcen van werk via partnerships. Aanwerven binnen Etheclo zal zo lang mogelijk vermeden worden. Enerzijds wordt er daarom voor het ogenblik samengewerkt met een IT-bedrijf dat de software ontwikkelt voor het monitoren van de temperatuur in de boxen. Anderzijds werkt Etheclo ook samen met de producenten van de box, de sensor en de koelplaten. Marnix en Jos gaan samen op zoek naar de juiste partners, maar ook naar de juiste klanten. Er zijn een aantal basisprincipes waar Etheclo namelijk niet van afwijkt. Jos: “Als blijkt dat een handelaar in voeding voedselveiligheid bijvoorbeeld niet zo’n belangrijke eis vindt, dan hoeft het voor ons niet.”

Binnen het Etheclo-team werd nooit scherp afgesteld wie zich met wat zou bezighouden. Jos: “We zijn twee evenwaardige partijen binnen onze onderneming. We zijn partners, die allebei met evenveel dynamisme en passie te werk gaan.” Soms komt Marnix met nieuwe ideeën en houdt Jos zich bezig met IT-zaken, maar toch glijden ze steeds spontaan terug in de originele rolverdeling. Marnix spitst zich toe op de operationele, administratieve en IT-aspecten van de onderneming, terwijl Jos vooral bezig is met sales, marketing en innovatie. Jos zorgt voor nieuwe ideeën en vereenzelvigt zich gemakkelijk met de klant en de handelaar. Hij luistert, past Etheclo in in het verhaal van de klant, zoekt naar de noden van die klant en bepaalt hoe Etheclo een oplossing kan bieden. Marnix weet Jos’ ideeën dan weer te counteren om de haalbaarheid, betaalbaarheid en schaalbaarheid van die ideeën te bepalen. Hij weet ook perfect hoe alles technisch in zijn werk gaat. Marnix en Jos hebben meestal ook geen twee woorden nodig om te weten wie wat moet doen; ze zijn dan ook heel complementair.

“Alles wat je maar een keer gebruikt en naderhand weggooit, is een aanslag op de toekomst…”

“… dus willen wij net het omgekeerde doen: een opening bieden naar die toekomst en jongere generaties de kans bieden op onze concepten verder te denken en verder te bouwen.” Etheclo is voortdurend op zoek naar manieren om zijn producten en diensten nog duurzamer te maken. De Etheclobox zorgt ervoor dat koelwagens in veel gevallen overbodig worden en dat de CO2-uitstoot bijgevolg vermindert. Zonder de Etheclobox zouden er namelijk steeds drie wagens op de baan moeten in plaats van een: een wagen voor niet-temperatuurgevoelige en warme producten, een voor gekoelde goederen en een voor diepgevroren producten. De koelboxen zijn bovendien ook zeker niet te zwaar om te laten transporteren door fietskoeriers. De sector van cargobikes evolueert vandaag snel en ontwikkelde bijvoorbeeld fietsremorks, waarop gemakkelijk 16 Ethecloboxen kunnen vervoerd worden. De start-up zet heel actief in op korte keten transport. Jos: “Door een oplossing te bieden voor lokale handelaars – of zij nu in België of in Noord-Afrika werken –, faciliteren wij dus indirect ook een duurzame en circulaire economie. Wij bieden het middel aan, een oplossing die anderen ertoe in staat stelt circulair te ondernemen.”

De Etheclobox is sowieso een circulair product: hij is herbruikbaar én recycleerbaar. De gemiddelde levensduur van een box wordt geschat op drie jaar. Vanaf dan wordt er meer en meer gebruiksschade opgemerkt, voornamelijk deuken en krassen. De boxen gaan er dan dus minder mooi uitzien. Jos: “An sich gaat de box eigenlijk niet kapot. De box houdt stand, zelfs wanneer je er met twee volwassen mannen zoals Marnix en ik op gaat staan.” De eerste Ethecloklanten zijn ondertussen bijvoorbeeld zo’n drie jaar operationeel en gebruiken nog steeds hun oorspronkelijke set dozen. In de transportsector wordt bovendien niet altijd even zachtaardig met dozen omgesprongen: een doos valt wel eens ergens af, er wordt al eens mee gegooid… Een levensduur van drie jaar is bijgevolg niet slecht. “End of life” wordt de box teruggenomen door de producent, een partner van Etheclo die actief meedenkt in de fase van de productontwikkeling. Deze zal de boxen vermalen, smelten en opnieuw tot grondstof herwerken om nieuwe boxen of andere producten, zoals autodashboards, mee te maken. Marnix en Jos zoeken echter naar manieren om de levensduur van een Etheclobox te verlengen, ook wanneer de doos dus niet meer kan gebruikt worden voor het transport van temperatuurgevoelige producten. In Jos’ tuin staan voor het ogenblik bijvoorbeeld heel wat Ethecloboxen, die gebruikt worden als bloembakken. Het formaat van de boxen is ook ideaal voor mensen die niet veel plaats hebben voor hun eigen kruidentuintje, zoals op appartementsterrassen. Etheclo is nu op zoek naar partners in sociale tewerkstelling en in groendiensten, om na te gaan of de interesse bestaat de koelboxen “end of life” in grote aantallen toe te voegen aan hun aanbod.

Ook de sensoren hebben een lange levensduur: minimaal vijf jaar. Dit is langer dan de gemiddelde levensduur van een box en bijgevolg kan de sensor na de eerste box ook in een tweede gebruikt worden. De sensorbatterijen hoeven in die periode niet vervangen of opgeladen worden. Er zijn op dit ogenblik ook een aantal projecten lopende, waarin Jos en Marnix nadenken over manieren waarop de sensor nog intensiever kan gebruikt worden, bijvoorbeeld los van de Etheclobox en voor het monitoren van verwarmde producten. Jos: “Alleen is de vraag dan hoe die sensoren op een veilige manier kunnen worden teruggebracht en hoe dus kan vermeden worden dat ze in een lade of in de vuilbak terechtkomen.” Wanneer de sensoren niet meer werken, worden ze teruggenomen door Etheclo en worden ze gerecycleerd.

Etheclo heeft er ook bewust voor gekozen vriesplaten te gebruiken voor beperkte doorlooptijden, namelijk tot 12 uur. Dit in plaats van droogijs, dat door zijn samenstelling en gebruik niet echt ecologisch is, maar voor langere trajecten vandaag nog steeds de enig oplossing biedt. De koelplaten kennen een langere levensduur van de boxen. De oudste zijn acht jaar oud en zij vertonen weinig tot geen kwaliteitsvermindering. Ze gaan kapot, wanneer ze op de grond vallen en beginnen te barsten. Dit gebeurt vooral met platen in diepgevroren toestand. Ook voor de koelplaten zijn Jos en Marnix aan het zoeken naar manieren om de “end of life” uit te stellen. Zo kunnen de platen – na ze te ledigen – gebruikt worden als waterreservoir in de Etheclo plantenbox.

- Maandag 27 april 2020, door Ellis Vermeulen

In samenwerking met