Cyclopolis, de matchmaker voor bedrijven met een vraag of aanbod in onbenutte middelen

Met een gedegen expertise in managementsystemen en -normen, vormen kwaliteit, veiligheid, risicomanagement, innovation management, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen slechts enkele van de vele onderwerpen die Jeroen Vanlerberghe passioneren. De voorbije jaren organiseerde hij heel wat opleidingen en events in de ondernemingswereld omtrent het in de praktijk brengen en toepassen van die normen. Dit parcours bracht hem een aantal jaar geleden in contact met een nieuw ideeëngoed, dat ondertussen is opengebloeid tot een ware passie: circulaire economie. Klik op het logo om je naar de site van Cyclopolis te laten brengen!

“Ik heb deze lacunes tussen bedrijven meer en meer opgemerkt en dat heeft me aan het ‘dromen’ gezet.”

Al snel zag Jeroen het enorme potentieel van circulaire economie in en begon hij heel wat oplossingen voor gemiste kansen in de bedrijvenwereld op te merken. Zo kwam hij op het idee bedrijven in een B2B-context te begeleiden in hun zoektocht naar kopers, huurders of net verkopers van bepaalde rest- en nevenstromen, stilstaande machines of andere onbenutte materialen. Met Cyclopolis creëerde Jeroen als het ware een Griekse “polis”, meerbepaald een virtueel matchmaking platform waar bedrijven vanuit alle domeinen en specialiteiten met elkaar in contact worden gebracht om allerlei onbenutte resources uit te wisselen, te (ver-)kopen of te (ver-)huren. Op die manier zal hij bedrijven ondersteunen bij het creëren van “loops” of “cycli”, vergelijkbaar met een wiel: in plaats van ze op de afvalberg te gooien, zullen de onbenutte middelen van een bedrijf in een bepaald stadium van hun leven geherwaardeerd worden door gebruik, hergebruik of recyclage in een ander bedrijf. Deze loops zijn karakteristiek aan circulaire economie. The Circular Kickstart kwam in een interview met Jeroen meer te weten over wat de circulaire start-up Cyclopolis zo uniek maakt.

Aan de hand van de video conferencing software Zoom, plant Jeroen “live sessies” te organiseren. Deze zullen ongeveer een uur duren en een publiek van een 10- à 15-tal mensen samenbrengen rond het toepassen van circulaire economie in verschillende sectoren en marktsegmenten. Aan zo’n infosessie zal steeds een groepsdiscussie en een soort speeddating event gekoppeld zijn, waarin bedrijven vraag of aanbod met elkaar kunnen bespreken en vervolgens eventueel contactgegevens kunnen uitwisselen. Bedrijven zullen zich voor infosessies kunnen inschrijven via de Cyclopolis website. In het inschrijvingsformulier kunnen bedrijven meteen ook aangeven waarnaar ze op zoek zijn of wat ze aan te bieden hebben. Vervolgens zorgt Jeroen voor matches tussen vraag en aanbod en als host van de Zoomsessies zal hij de aanwezige bedrijfsleiders of -medewerkers aan elkaar voorstellen en de infosessies, groepsdiscussies en speeddates begeleiden.

Er bestaan al heel wat platformen die bedrijven ondersteuning bieden bij het zoeken naar partners die rest- of nevenstromen zouden kunnen benutten. Toch is Cyclopolis op verschillende manieren uniek in zijn opzet. Ten eerste zal Cyclopolis een matchmaking platform aanbieden dat zich niet toespitst op een specifieke industrie, maar dat alle niches overkoepelt en zo partnerschappen mogelijk maakt tussen bedrijven met heel uiteenlopende specialisaties. Ten tweede biedt Cyclopolis het voordeel dat infosessies, kennismakingen en eerste aftastende gesprekken over de uitwisseling van middelen virtueel plaatsvinden via Zoomsessies. Mensen moeten zich niet verplaatsen in hun – vaak intensieve – zoektocht naar partners. Ten derde zal dit matchmaking platform voorlopig ook gratis worden aangeboden. Inschrijvingen zullen eenvoudig en snel kunnen gemaakt worden en bedrijven hoeven enkel deel te nemen aan die infosessies en speeddating events waarin zij geïnteresseerd zijn. Ten slotte speelt Cyclopolis, zowel via zijn infosessies als via zijn matchmaking tussen bedrijven, in op een nood die in de komende jaren steeds groter zal worden. De Europese wetgevende organen zijn vandaag volop bezig met het opstellen van wettelijke kaders rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op termijn zullen bedrijven steeds intensiever gestimuleerd worden om bij te dragen aan circulaire economie. Die bijdragen zullen ze in de toekomst bijvoorbeeld moeten kunnen aantonen aan de hand van CO2-certificaten. Bedrijven die zich nu al willen voorbereiden op deze ontwikkelingen, kunnen bij Cyclopolis aankloppen voor meer informatie en ondersteuning in hun zoektocht naar nieuwe partnerschappen. Dé meerwaarde van het Cyclopolis platform is echter de kans sterke partnerschappen te kunnen opbouwen voor een langdurige en duurzame uitwisseling van onbenutte resources.

“Waarom circulaire economie? Het is de toekomst.”

Vandaag staat het Cyclopolis concept nog in zijn kinderschoenen. Toch gelooft Jeroen nu al dat de start-up op termijn succesvol zal worden en dat heeft onder andere te maken met “circulaire evoluties” in de nabije toekomst. Dankzij zijn ervaring in de branche, weet Jeroen de theorie snel te vertalen naar praktijk. In de eerste plaats zal Jeroen zich met Cyclopolis richten op zorgmanagers, van wie hij doorheen zijn carrière al een uitgebreid netwerk heeft opgebouwd. Hij is er ook zeker van dat hij professionals zal weten te overtuigen van de mogelijkheden en het belang van circulaire economie. Die overtuigingskracht put Jeroen uit zijn enthousiasme, passie en gedrevenheid voor circulaire economie, maar bovenal uit zijn geloof in circulaire economie: “Het is de toekomst.” Jeroen is daarnaast een pragmatisch denker: hij start vanuit een idee, test dit uit en stuurt vervolgens heel pragmatisch bij. Dat bijsturen doet hij door gaandeweg bij te leren en te ontdekken welke noden bedrijven ondervinden. Het feit dat Cyclopolis niet hier en nu moet gelanceerd worden, laat dit ook toe.

“Ik probeer te ontdekken waar de noden liggen.”

De start-up bevindt zich vandaag nog in de fase van prototyping. In juni wil Jeroen starten met het organiseren van de eerste proefsessies, om te kunnen experimenteren en observeren hoe die eerste sessies kunnen verlopen, hoe ze ervaren worden en waar zal moeten bijgestuurd worden. ER wordt vandaag dus hard gewerkt aan het uitbouwen van een goede basis. Eenmaal deze er is, zullen nieuwe bedrijfstakken gemakkelijk kunnen toegevoegd worden aan het oorspronkelijke concept van het matchmaking platform.

“Closing loops together.”

Maar uiteindelijk draait het voor Jeroen allemaal om één doel: een bijdrage leveren aan circulaire economie, wat voor hem eenvoudigweg gaat over niets laten verloren gaan, ook niet in de bedrijvenwereld. Meer nog, circulariteit benoemt een gedrag, een levenswijze die voortvloeit uit een overtuiging. En die overtuiging steunt op het bijna alledaagse, maar oh zo betekenisvolle: “Wat rest nog voor onze kinderen?”

Daar zal Cyclopolis dus een bijdrage aan leveren. Het zal onbenutte middelen optimaliseren, ze een kans geven op een tweede en zelfs een derde leven, hun levensduur verlengen en de aanschaf van nieuwe grondstoffen uit de weg gaan. Het zal bedrijven aanzetten tot grote en kleine stappen richting een duurzamer en efficiënter beleid en richting circulaire economie. Ze zullen hun middelen beter leren benutten, besparen op materiaalkosten, extra omzet genereren door nieuwe, langdurige en duurzame partnerschappen te creëren en zo een positieve invloed uitoefenen op het milieu, op de lokale economie en op de maatschappij.

Vrijdag 8 mei 2020, door Ellis Vermeulen

In samenwerking met